„Extinderea capacității de producție a ușilor și ferestrelor în cadrul KOMFORT WOOD S.R.L.”

S.C. KOMFORT WOOD S.R.L. cu sediul în municipiul Oradea, Str. Uzinelor, nr. 60, județul Bihor, CUI 17013188, J5/2269/2004, a derulat începând cu 03.05.2018 proiectul cu titlul: „Extinderea capacității de producție a ușilor și ferestrelor în cadrul KOMFORT WOOD S.R.L.”, cod SMIS 111993, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 1931 / 03.05.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului a fost de 3.454.222,84 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.814.695,97 lei, din care 1.542.491,57 lei din FEDR și 272.204,40 lei din Bugetul Național.

Proiectul s-a implementat la sediul social al societății în Regiunea Nord-Vest, judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str. Uzinelor, nr. 60, prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Obiectivul general al proiectului „Extinderea capacității de producție a ușilor și ferestrelor în cadrul KOMFORT WOOD S.R.L.” constă în îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în cadrul societății și prin realizarea unei investiții inițiale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Extinderea capacității de producție a ușilor și ferestrelor, prin achiziția unui centru de prelucrare CNC nou și performant, prin achiziția unui set de scule de tâmplărie și prin achiziția unui activ necorporal necesar pentru buna operare a echipamentelor, prin achiziția unei mașini de șlefuit profile, precum și montarea unui sistem de iluminat LED, care duce la inovare de produs și de proces în cadrul societății.
  2. Realizarea activităților de internaționalizare și a activităților de recertificare a sistemului integrat de management și de certificare a produsului.
  3. Creșterea numărului mediu de salariați ai societății prin crearea unui loc de muncă pentru persoane din categorii defavorizate

Rezultatele proiectului sunt:

  1. 1 centru de prelucrare CNC nou și performant, 1 set de scule de tâmplărie, 1 soft, 1 mașina de șlefuit profile, 1 sistem de iluminat LED
  2. 1 participare la un târg internațional, 1 sistem integrat de management recertificat ISO 9001 și 14001, 1 produs ușă exterior certificat
  3. 1 loc de muncă creat din categoria persoanelor defavorizate

Scopul investitiei initiale a presupus atât achiziționarea de echipamente performante, de generație nouă, cât și achiziționarea de active necorporale menite să susțină activitatea productivă dezvoltată prin proiect. În plus, au fost vizate activități de internaționalizare și de certificare pentru creșterea calității produsului și a prezenței acestuia pe piață, inclusiv la nivel internațional.

Data de începere a proiectului: 01.08.2016

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2019

Perioada de implementare în luni: 41 luni

BENEFICIAR: KOMFORT WOOD S.R.L.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.